Vlooien

Direct van uw ongedierte af?
  • De hele dag beschikbaar
  • U wordt direct geholpen
  • Binnen 24 uur opgelost
  • Lokale ongediertebestrijder
  • Hoge klanttevredenheid

  beoordeeld met een 9.2!

10+ jaar ervaring

Lokale bestrijders

R

Professioneel

5 sterren rating

Vlooien

Bij menigeen begint het al te jeuken als men de het over vlooien heeft. Dit is dan ook het belangrijkste kenmerk van vlooien. Het zijn minuscule beestjes die gemakkelijk overspringen bij vooral huisdieren. Dit jeuken komt door het bijten van de vlooien, omdat ze namelijk alleen kunnen overleven door zich te voeden met het bloed van hun gastheer. Vlooien vallen daarom ook wel onder de categorie plaaginsecten.

De wetenschappelijke naam van vlooien is Siphonaptera of Aphaniptera. Vlooien behoren officieel tot de gevleugelde insecten, maar hebben ondanks dat geen vleugels. Hun werk- en leefwijze lijkt op die van de teek, maar de teek behoort tot de spinachtigen en zijn dus geen familie van vlooien.

Soorten vlooien

Wereldwijd komen er ongeveer 2.500 verschillende soorten vlooien voor. In Nederland en België zijn er zo’n 50 verschillende soorten bekend. De bekendste vlooien leven op honden en katten en enkele soorten kunnen ook bij mensen voorkomen. Mensen met huisdieren lopen dus altijd meer risico om met vlooien in aanraking te komen, temeer ook omdat vlooiennesten zich onder het tapijt kunnen nestelen.

Kattenvlo

De kattenvlo is de meest voorkomende vlo in Nederland. Hij is niet alleen actief bij katten, ook honden en mensen kunnen er last van hebben. De kattenvlo is ongeveer 2 tot 3 millimeter groot en hebben lange poten, zodat ze van de ene op de andere gastheer kunnen springen. De kattenvlo kan dagelijk zo’n 20 eitjes per dag produceren met een maximum van 600 tijdens haar leven. Kattenvlooien kunnen 1 jaar oud worden. De eitjes zijn klein en wit en de larve groeit in ongeveer 2 tot 8 maanden uit tot een volwassen vlo. De voeding van de larven bestaan uit dierlijk afval en de uitwerpselen van volwassen vlooien. De kattenvlooien nestelen zich graag op plekken waar een kat zijn rustplaats heeft, zoals een kattenmand. Het behandelen van de kat met een vlooienmiddel die goed op de huid werkt kan een vlooienplaag sterk doen verminderen.

Hondenvlo

Hoewel er veel honden in Nederland leven, komt de hondenvlo niet meer zoveel voor. Het zijn vaker de kattenvlooien die bij honden overlast veroorzaken. De hondenvlo is 1 tot 4 millimeter lang en opvallend is dat de larve langer kan worden dan de volwassene, tot 5 millimeter. Larven ondergaan een cyclus van 4 stadia: eieren, larven, pop tot volwassen vlooien. Een kenmerk van hondenvlooien is dat ze ver kunnen springen tot wel 15 centimeter. Een hond ondervindt meer klachten wanneer het last heeft van hondenvlooien dan bij kattenvlooien. Naast hinderlijke jeuk kan de hond last krijgen van roodheid van de huis, haaruitval, allergieën en ernstige huidinfecties.

Mensenvlo

In Europa is de mensenvlo niet veel meer gezien. In andere minder ontwikkelde en minder hygiënische delen van de wereld komen mensenvlooien nog vrij veel voor. Volwassen mensenvlooien zijn zo’n 1 tot 4 millimeter en hebben een lange en fijne snuit om door de menselijke huid heen te prikken en bloed te drinken. De mensenvlo eitjes van de een halve millimeter worden op het lichaam of in de ruimte waar de gastheer verblijft gelegd en komen na ongeveer 2 weken uit. Mensen die last van deze vlooien hebben worden vooral gebeten in de onderbenen en enkels. De beten kunnen pijnlijk zijn en is een risico op het overdragen van ziektes. Dit komt omdat mensenvlooien gemakkelijk van het ene naar het andere lichaam overspringen. Mensenvlooien worden ook aangetroffen op honden, katten, apen, kippen en ratten.

Leefgebied van vlooien

De aanwezigheid van zoogdieren en vogels zijn een voorwaarde voor vlooien om te overleven. Vandaar vlooien wereldwijd voorkomen. Wel is het zo dat er bepaalde soorten vlooien die op heel specifieke dieren leven en dus en dus een relatief klein leefgebied hebben. Andere vlooien, zoals honden- en kattenvlooien hebben een kosmopolitische verspreiding en zul je overal op de wereld tegen kunnen komen.

Vlooien in Nederland

In Nederland komen enkel de vlooien voor met een kosmopolitische verspreiding, zoals kattenvlooien en de hondenvlooien. Dit is mede te danken aan de vele honden en katten die in Nederland als huisdier gehouden worden. Ook kennen we enkele vlooien die in de vrije natuur leven op bijvoorbeeld vogels, ratten en egels.

Uiterlijke kenmerken van vlooien

Welke soort vlo ook, alle vlooien zijn minuscuul klein met afmetingen tussen de 1 en de 5 millimeter. Ook zijn alle vlooien voorzien van een afgeplat lichaam. De kleuren variëren van roodbruin tot zwart en andere kleuren of patronen zijn niet bekend. Vlooien hebben aan beide zijden drie poten, voorpoten, middenpoten en achterpoten waar men naar een andere gastheer kan overspringen.

Kop

De vlo heeft een kleine kop. De meeste vlooien hebben aan de onderzijde van de kop een kam. Onder een microscoop kan men de soort vlo dan ook aan de kam herkennen. Enkele soorten vlooien hebben geen kam. De mond van de vlo bestaat uit verschillende uitsteeksels. Er is een uitsteeksel dat de huid doorprikt en een uitsteeksel met een buisachtige structuur dat bloed kan opzuigen. In een groef in de kop heeft de vlo twee antennes. Deze worden enkel uit de groef gehaald als hij de antennes gebruikt. In een vacht van een dier zijn uitstekende antennes namelijk hinderlijk.

Borststuk

Het borststuk bestaat uit 3 segmenten. Ieder segment is voorzien van een stel poten. Het eerste segment is dusdanig ver naar de kop geplaatst, dat het lijkt alsof de voorpoten aan de kop vastzitten. Ook aan het borststuk hebben de meeste vlooien een kam. Deze kam dient om de weerstand tijdens het lopen over een vacht te verminderen.

Achterlijf

Het taaie achterlijf van de vlo wordt beschermd door buikplaten. Het achterlijf is erg belangrijk voor een vlo omdat het achterlijf de belangrijkste organen bevatten, zoals het spijsverteringsgestel, de geslachtsorganen en het ademhalingsapparaat.

Leefwijze

Vlooien leven enkel op en van gastheren, zoals mensen, zoogdieren en vogels en worden daarom ook als een parasiet gezien. De larven daarentegen staan bekend als nestparasieten en leven in de beschutte omgeving van een nest of rustplaats van de gastheer.

Wat eten vlooien?

Vlooien leven uitsluiten van het bloed van hun gastheren. Wel kan een vlo bij gebrek aan een gastheer, langere tijd zonder voedsel. De larven van de vlooi kunnen geen bloed opzuigen en voeden zich dan ook met onverteerde resten bloed uit de ontlasting van volwassen vlooien. Ook kunnen de larven de eitjes en andere larven opeten.

Vijanden van vlooien

Vlooien hebben weinig tot geen natuurlijke vijanden. De enige vijanden die zouden kunnen voorkomen is de sluipwesp, die zich overigen meer op parasieten in het algemeen specialiseert dan enkel vlooien.

Voortplanting en levensduur

Vlooien paren zeer kort via het achterlichaam. Na de paring worden in het lichaam van het vrouwtje direct de eitjes geproduceerd. Normaliter ontwikkeld een vlo zich van eitje naar larve en in sommige gevallen van pop naar volwassen vlo. De levensduur van een vlo is sterk afhankelijk van factoren als temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor kan een vlo enkele maanden leven tot een jaar.

Overlast en ziektes

Vlooien in je huis hebben is zeer hinderlijk. Dit komt omdat vlooien zich in elke hoek en spleet in huis kunnen ophouden. Een geliefde plek voor vlooien is onder het tapijt en een vloerkleed. In het verleden waren vlooien de oorzaak van bijvoorbeeld uitbraken van builenpest. Vanwege de hygiënische leefomstandigheden van de mensen is dit tegenwoordig uitgesloten. Wel kunnen vlooien lintwormen veroorzaken, maar de kans is nihil.

Vlooien bestrijden

Vlooien zijn vooral in het najaar actief en komen soms met honderden tegelijk op je af. In een dergelijk geval wil je professioneel vlooien bestrijden overlaten aan een ongediertebestrijder. Zij weten welke middelen het beste helpen en waar ze bestrijdingsmiddelen moeten aanbrengen. Aan te raden is om er snel bij te zijn aangezien je nooit weet of de plaag groter wordt. Er zijn gevallen bekend dat mensen letterlijk hun huis ontvluchten zoveel vlooien dat er zijn. Een gewaarschuwd mens telt in dit geval dus voor twee.

Op zoek naar een ongediertebestrijder?

Zoek niet verder, wij hebben helpen u verder.

24/7 beschikbaarheid

100% Tevredenheid

Inclusief vergunning

Vlooien? Bel voor bestrijding: 078 - 487 845!

10+ jaar ervaring

Lokale bestrijders

R

Professioneel

5 sterren rating